Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
. . Obecný úrad Čataj - hlavný kontrolór

Telefón: 0336450107 

E-mail: sekretariat@cataj.sk

Brigant Martin, Ing. Zastupiteľstvo - Poslanec - Zástupca starostky
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Predseda
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií - Poslanec
Demovičová Mária Obecný úrad Čataj - sekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana
Komisia školstva, kultúry a športu - Zamestnanec

Telefón: 0336450107

E-mail: sekretariat@cataj.sk

Kissová Anežka Obecný úrad Čataj - účtovníctvo a majetok obce
Lantajová Jana, Ing. Zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia ochrany verejného poriadku - Poslanec
Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy - Poslanec
Lipovský Ľubomír, JUDr. Lindenlaw s. r. o. - právne služby a ochrana osobných údajov

Telefón: 033 64 50 107

E-mail: sekretariat@cataj.sk

Matovič Milan Zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia ochrany verejného poriadku - Poslanec
Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy - Predseda
Molnár Jaroslav Zastupiteľstvo - poslanec
Komisia ochrany verejného poriadku - Predseda
Komisia školstva, kultúry a športu - Poslanec
Rajcsányi Marek Zastupiteľstvo - Poslanec
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Poslanec
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií - Predseda
Rajcsanyiová Ivana Obecný úrad Čataj - pokladňa,dane a poplatky, príprava podkladov pre účtovníčku
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Zamestnanec

Stránka