Obsah

Sociálna pomoc

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová tel. 033/6450 107


Smernice a tlačivá obecného  úradu potrebné pri výkone zabezpečovania sociálnej pomoci občanom obce VZN 5/2008 o opatrovateľskej službe. Vybavenie a posúdenie žiadostí obci zabezpečuje RUŽOVÁ ZÁHRADA n.o., ŠAFÁRIKOVA 28, 903 01 SENEC

 

Tlačivá na stiahnutie: