Obsah

Základné informácie 

 

Samosprávný kraj Bratislavský
Okres Senec
Región Podunajský, Malokarpatský
Počet obyvateľov 1222
Rozloha 1287 ha
Prvá písomná zmienka

v roku 1244

Aktuality

09.06.2023

Oznam

Obecný úrad Čataj žiada občanov, ktorý nemajú uhradenú daň z nehnuteľnosti, aby ho uhradili v pokladnici obecného úradu alebo bankovým prevodom na číslo účtu SK72 0200 0000 0000 0752 7112 do 19.06.2023. Po neuhradení do uvedeného termínu, budú dlžníkom zaslané upomienky.

Detail Oznamy

08.06.2023

DEŇ OBCE ČATAJ

24.06.2023 so začiatkom o 15:00 na miestnom futbalovom ihrisku.

Detail Oznamy

05.06.2023 - 21.06.2023

Záverečný účet Obce Čataj za rok 2022

Detail Úradná tabuľa

02.06.2023

Kosenie cintorína

Oznamujeme občanom, že od 05.06.2023 sa začne kosiť cintorín. Vyzývame občanov, ktorí sú nespokojný so znečistením pomníkov, aby si hrobové miesta zakryli.

Detail Oznamy

02.06.2023

SPP odpočet

firma Stengl a.s. v spolupráci s SPP , bude vykonávať tento mesiac odpočet plynu v domácnostiach poverenými pracovníkmi. Pracovník spoločnosti sa preukáže na vyžiadanie poverením od SPP

Detail Oznamy

Informácie k vývozu komunálneho odpadu

info/vyvoz-ko-a-zberny-dvor/