Obsah

Obec Čataj

Leží v oblasti Podunajskej nížiny na nive tzv. Vištuckého potoka (ktorého pôvodný názov v stredoveku bol Barzanch), v nadmorskej výške 140 m (stred obce), ktorá v rôznych častiach chotára sa pohybuje od 132 do 147 m. Chotár o rozlohe 1278 ha je rovinatý s nepatrnými pahorkatinnými útvarmi. Väčšia časť chotára ( horná alebo horné pole - dzíle ) sa nachádza v predcelku Trnavskej pahorkatiny a jej okrajovej časti Trnavskej sprašovej tabule. Spodná časť chotára zvaná tiež Šúr spadá geomorfologicky do Malej dunajskej provincii. Čatajský chotár v minulosti, aj v súčasnosti susedí s chotárom obce Veľký Grob, Reca, Boldog, Igram, Cífer, Pác a Slovenská Nová Ves.

Základné informácie

Samosprávný kraj Bratislavský
Okres Senec
Región Podunajský, Malokarpatský
Počet obyvateľov 1105
Rozloha 1287 ha
Prvá písomná zmienka

v roku 1244

mapa

21.09.2018

Vystúpenie v Smoleniciach

Vystúpenie v Smoleniciach

Obec Smolenice pozvala súbor Čatajan 10.8.2018 na 26. ročník Kultúrno-spoločenských podujatí - tradičný jarmok. Zaspievali sme si 18 piesní z nášho repertoáru - ľudia z obecenstva niektoré naše piene poznali a spievali si s nami ..... nálada bola príjemná, veselá ....

Detail

21.09.2018

Vystúpenie v Hlohovci

Vystúpenie v Hlohovci

Dňa 16.9.2018 Andrea  Fischer  a  Otto   Weiter   pozvali súbor Čatajan vystupovať  na  Otto Weiter show do Hlohovca, ktorú režírovala televízia Senzi. Bola tam super atmosféra, okrem nás  tam vystupovala  aj Eva Máziková, skupina Profil, Marine brothers,   Zmožek,  skupina   Adamis  a  Ján Greguš.  Obecenstvo prišlo v hojnom počte a veľmi dobre sa zabávalo, a naše  piesne si mnohí spievali s nami.

Detail

16.11.2018

Literárne popoludnie.

Literárne popoludnie.

.

Detail

09.11.2018

Karneval

Karneval

.

Detail

09.11.2018

Úcta k starším

Úcta k starším

.

Detail

25.07.2018

Výšivky v našich kostoloch

Výšivky v našich kostoloch

.

Detail

25.07.2018

Fotogaléria

Fotogaléria

.

Detail