Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Voľby

VZN-10-2014 o vylepovaní plagátov

Všeobecné záväzné nariadenie č.10 obce Čataj o vylepovaní volebných plagátov

VZN-10-2014- o vylepovaní plagátov.pdf

Označovanie ulíc

VZN-11-2014 o určení názvov ulíc

Všeobecné záväzné nariadenie č.11/2014 o určení názvov ulíc v obci Čataj

VZN-11-2014- o určení názvov ulíc.pdf

Sociálne služby - Opatr. služba

VZN-17-2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Čataj

VZN-17-2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Čataj.pdf

Sociálne služby - Prísp. na stravu

VZN č. 28/2017 - Príspevok na stravu

VZN č. 28/2017 o poskytovaní príspevku na stravu

VZN-28-2017_o _poskytovaní_prispevku_na_stravu.pdf

Dotácie obce

VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

vzn-5-2012-na-poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-obce (1).doc

Podnikateľská činnosť a verejný poriadok

VZN č. 7/2013 (v znení dodatku č. 1/2016) o pravidlách času v obchode a času prevádzky služieb

VZN-7-2013-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode.pdf

VZN-19-2015 o verejnom poriadku

VZN-19-2015 o verejnom poriadnku.pdf

Škola

VZN 41/2019 o určení miest a času zápisu školskej dochádzky

.

VZN-41-2019 o určení miesta času a zápisu - škola.pdf

VZN č. 8/2004 o určení školského obvodu.

VZN-8-2004-o-urceni-skolskeho-obvodu.pdf

VZN č. 2/2012 (ÚPLNÉ ZNENIE) o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠK a ŠJ.

V znení dodatkov č. 1/2013 a č.1/2017

VZN-2-2012-UPLNE ZNENIE-o-vyske-prispevku-na-ciast-uhradu-nakladov-v-MS-SK-a-SJ.pdf

Cintorín

VZN č. 53/2022 o prevádzke pohrebiska na území obce Čataj

VZN č. 53-2022 o prevádzke pohrebiska..pdf

VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok pohrebiska obce Čataj.

VZN-1-2010-prevadzkovy-poriadok-pohrebiska.pdf

Dodatok VZN Obce Čataj č. 4/2011 z 16.12.2011

Dodatok-VZN-4-2011-z-16-12-2011-k-prevadzkovemu-poriadku-pohrebiska. - kopie.pdf

Činnosť samospr. org. obce

VZN-39-2019 -zasady-odmenovania-poslancov-OZ-novela

VZN-39-2019 -zasady-odmenovania-poslancov-OZ-novela.doc

Miestne dane a poplatky

VZN č. 50-2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022

VZN č. 50-2021 o dani z nehnuteľností na rok 2022..pdf

VZN č.51-2021 o miestnych daniach na rok 2022

VZN č. 51-2021 o miestnych daniach na rok 2022.pdf

VZN č. 52-2021 o poplatku za KO a DSO na rok 2022

VZN č. 52-2021 o poplatku za KO a DSO na rok 2022.(2).pdf

VZN-49-2020 o nakladaní s KO, DSO

VZN-49-2020 o nakladaní s KO, DSO a objemovým odpadom.pdf

VZN-47-2020-o dani z nehnuteľnosti

VZN-47-2020 o dani z nehnuteľnosti..pdf

VZN-46-2020 o poplatku za KO a DSO

VZN-46-2020 o poplatku za KO a DSO.pdf

Stránka