Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Chov psov

VZN č. 30/2017 o podmienkach chovu psov

VZN-30-2017- o podmienkach chovu psov.pdf

Poskytovanie elektronických služieb

VZN 29/2017 o poskytovaní elektronických služieb

VZN-29-2017 o poskytovaní elektronických služieb.docx

Stránka