Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.01.2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku

.

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

OZ Pomoc psíkom

03.01.2022

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 2021/09/02 zo dňa 24.

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.12.2021

Zmluva o pripojení

331300109

8,50 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

GOLEMTECH GA s. r. o.

28.09.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní

Dohoda

Neuvedené

Slovak Lines, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.09.2021

Zmluva o dielo

ZoD 2021/09/02

Neuvedené

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

23.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.1 k Zmluve č.Z11242015190

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.09.2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

3 000,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Mikroregión 11 PLUS, z.z.p.o.

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstará

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Obec Bernolákovo

09.06.2021

Zámenná zmluva na prevod vlastníckého práva k nehnutreľnostiam

Zámenná zmluva

Neuvedené

AZIREAL s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.05.2021

Mandatna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

obec

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Peter Glasa, Michaela Glasová

4 063,00 EUR

Peter Glasa, Michaela Glasová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Andrea Maszayová

1 017,00 EUR

Andrea Maszayová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcÚ-130/2021/LB1

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

13.04.2021

Zmluva o dielo

OcU-112-2021-AS4

12 753,14 EUR Dvanásťtisícsedemstopäťdesiattri eur/14/100

INEX-Hausgarden s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23,35 EUR Dvadsaťtrieur/35/100

Peter Rášo a manž. Ing. Lenka Rášová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

17.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 996,00 EUR Osemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ing.Radomír Zubák

05.02.2021

Zmluva o spolupráci

22-2/2021/AS14

neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

29.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-1/2021/AS14

Neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-2021-AS14

-

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.01.2021

Zmluva o výpožičke

389/2020/AS11

bez sumy

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

31.12.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku v obci Čataj

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.12.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

č. 20121702

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur + DPH

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Fidelity Trade, s.r.o.

18.12.2020

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

Dohoda

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

JUDr. Ľubomír Lipovský

09.11.2020

Zmluva - Registratúra

OcU-321-2020-AS14

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem eur ročne

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

04.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_112-2020

20,91 EUR Dvadsať eur/ 91/100

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ives Košice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: