Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.03.2023

Mandátna zmluva

OcU-144/2023/AS

800,00 EUR

Mgr. Martin Lobotka

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

10.03.2023

Licenčná zmluva

OcU-141/2023/AS14

275,00 EUR

eSYST, s. r. o..

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

07.03.2023

Zmluva o pripojení

OcU-134/2023/RB

213,30 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2023

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-815/2022

0,80 EUR

Gabriela Pavlechová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2023

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-815-2022

0,80 EUR

Eva Cviková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.02.2023

Darovacia zmluva

OcU-89/2022/RC3-51

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

10.02.2023

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2017-10-18vs4

OcÚ 80/2023/AS14

288,00 EUR

TOPSET Solution s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

10.02.2023

Dodatok č.1 ku zmluve č. tz2014-11-26bt

OcÚ 79/2023/AS14

126,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

07.02.2023

Zmluva o zabezpečení zberu elektroodpadu

OcU -73/2023/AS14

Neuvedené

ROVAMI zber s. r. o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

02.02.2023

Dodatok k Zmluve o dielo č. 1

OcU- /2023/AS14

nula

MARKROP architektonický ateliér s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

25.01.2023

Zmluva o zneškodnení/ zhodnotení odpadu

OcU- 47/2023/AS14

nula

Verejno prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

04.01.2023

Aktualizácia č. 1 - návrh ZaD Územného plánu obce Čataj

OcU- /2023/AS

4 307,60 EUR

MARKROP architektonický ateliér s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.12.2022

Zmluva o poskytovaní finančného príspevku

OcU- /2022/AS14

nula

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

23.11.2022

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní právnych služieb

OcU-1051/2022/AA14

206,00 EUR dvestošesť eur

Linden law s. r. o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.10.2022

Zmluva o výpožičke

OcÚ 1008/2022/AS11

bezplatné zapožičanie

Ľudmila Vidovičová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

03.08.2022

Dodatok č. 1 k zmluve č. 22061501

OcU - /2022

Neuvedené

Fidelity Trade, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

12.07.2022

Zmluva

OcU 830/2022/AS27

1 200,00 EUR

PROF& Partners s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.06.2022

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4- 815/2022

0,80 EUR

Dušan Lantaj

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.06.2022

Dodatok č. 1 k Zámennej zmluve

OcU - 2022

nula

Peter Farkaš, Ingrid Farkašová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.05.2022

Dodatok č. 1

OcU-786/2022/AS14

nula

Packeta Slovakia s. r. o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.04.2022

Nájomná zmluva

OcÚ 151/2022/AS18

850,00 EUR mesačne

ARRIVA Mobility Solutions s.r.o.,

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.03.2022

Zámenná zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

OcU /2022

3 000,00 EUR tri tisíc

Peter Farkaš, Ingrid Farkašová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.03.2022

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

OcÚ-158/2022/AS14

.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.03.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu

OcÚ140/2022/YC

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

14.03.2022

Licenčná zmluva

OcÚ109/2022/YB2

325,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TENDERnet s.r.o

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: