Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
09.06.2021

Zámenná zmluva na prevod vlastníckého práva k nehnutreľnostiam

Zámenná zmluva

Neuvedené

AZIREAL s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.05.2021

Mandatna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

obec

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Peter Glasa, Michaela Glasová

4 063,00 EUR

Peter Glasa, Michaela Glasová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Andrea Maszayová

1 017,00 EUR

Andrea Maszayová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcÚ-130/2021/LB1

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

13.04.2021

Zmluva o dielo

OcU-112-2021-AS4

12 753,14 EUR Dvanásťtisícsedemstopäťdesiattri eur/14/100

INEX-Hausgarden s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23,35 EUR Dvadsaťtrieur/35/100

Peter Rášo a manž. Ing. Lenka Rášová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

17.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 996,00 EUR Osemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ing.Radomír Zubák

05.02.2021

Zmluva o spolupráci

22-2/2021/AS14

neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

29.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-1/2021/AS14

Neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-2021-AS14

-

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.01.2021

Zmluva o výpožičke

389/2020/AS11

bez sumy

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

31.12.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku v obci Čataj

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.12.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

č. 20121702

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur + DPH

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Fidelity Trade, s.r.o.

18.12.2020

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

Dohoda

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

JUDr. Ľubomír Lipovský

09.11.2020

Zmluva - Registratúra

OcU-321-2020-AS14

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem eur ročne

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

04.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_112-2020

20,91 EUR Dvadsať eur/ 91/100

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ives Košice

30.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní národného športovéhon projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbslovej infraštruktúry v obci Čataj uzatvorenej dňa 20.01.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní ná

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

31.08.2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, ode

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní poradenstva

Zmluva o poskytovaní poradenstva

50,00 EUR

Slovak Enviro Trade, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.06.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

30,00 EUR tridsať eur - mesačne

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovak Telekom a.s.

17.06.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenský plyn. prie

19.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

OcU-134-2020

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

15.05.2020

Dodatok Ponuka E. Benefit

07/2020

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

ZSE Energia a.s.

27.04.2020

Kúpna zmluva

OcU123/2020/MB3

1 860,00 EUR jedentisícosemstošesťdesiat eur

Miroslava Hornáčková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: