Obsah

Civilná ochrana

Korona vírus

Bratislavský samosprávny kraj i napriek tomu, že na Slovensku dosiaľ nebol potvrdený žiadny prípad koronavírusu (COVID-19)  dôrazne apeluje na obyvateľov, aby ste nepodceňovali riziko a zabezpečili potrebné preventívne opatrenia, ktoré pomôžu znížiť riziko nákazy ľudí pred týmto nebezpečným vírusom.

Pre mestá a obce v Bratislavskom kraji zriadili osobitnú internetovú stránku, kde na jednom mieste občania nájdu všetky potrebné informácie: čo to je koronavírus, aké sú príznaky, kto je riziková skupina, ako znížiť riziko nákazy. Nechýbajú ani informácie o aktuálnej situácii. Adresa internetovej stránky je bratislavskykraj.sk/koronavirus

Osobitnú pozornosť venujú školám, zariadeniam sociálnych služiebkultúrnym zariadeniam.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte BSK kontaktovať.

Ďakujem, že nepodceňujete toto riziko.

 

Koronavírus: Ako znížiť riziko nákazy?

Aj keď na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený žiadny prípad koronavírusu, opatrnosti nikdy nie je dosť. Ak chcete znížiť riziko nákazy, odporúčame dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia.

  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd. Môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu,
  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami,
  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša,
  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky,
  • ak ste chorý, liečte sa doma,
  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami,
  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť),
  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

KONTAKTY

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
0917 222 682, novykoronavirus@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave
0917 426 075