Obsah

Kontakty

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Čataj
900 83 Čataj č. 333

 

Spojenie

Telefon : 033 64 50 107
Email : sekretariat@cataj.sk
  ekonom@cataj.sk

 

Informácie

IČO: 00304719
DIČ: 2020682862
Bankové spojenie: VUB, a.s. Bratislava, Pobočka Senec
IBAN: SK72 0200 0000 0000 0752 7112

 
Úradné hodiny
Pondelok:  08:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 12:00
       
Stavebný úrad:  
Piatok: 8:00 - 10:00

 

 

Starosta obce:

Marta Tušová
Tel.: 0903 809 954
Email: starosta@cataj.sk