Obsah

Komisie zriadené OZ a ich predsedovia a členovia pre volebné obdobie 2022 - 2026

 

Komisia ochrany verejného poriadku :

Predseda: Jaroslav Molnár

Členovia: Milan Matovič, Milan Rášo, Ing. Jana Lantajová, Monika Bajúsová

 

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy:

Predseda: Milan Matovič

Členovia: Ing. Jana Lantajová, Milan Rášo, Roman Rášo

 

Komisia školstva, kultúry a športu:

Predseda: Mária Zámečníková

Členovia: Milan Rášo, Jaroslav Molnár, Mária Demovičová, Marek Rajcsányi

 

Komisia finančnej, rozpočtovej a sociálnej komisie:

Predseda: Ing. Martin Brigant

Členovia: Marek Rajcsányi, Mária Zámečníková, Ivana Rajcsányiová

 

Komisia ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií:

Predseda: Marek Rajcsányi

Členovia: Mária Zámečníková, Ing. Martin Brigant

 

Poslanecké obvody.pdf (91.52 kB)

Náplň práce komisií.pdf (120.8 kB)