Obsah

Územno-plánovacie informácie

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Ing. Anna Štofková,  tel. 033/6450 107

Postup pri vybavení žiadosti o územno-plánovacie informácie, o vynatí pôdy z PPF, záväzné stanoviská pre vodné stavby

Správny poplatok: bez poplatku

 

Tlačivá na stiahnutie: