Obsah

Obecný úrad Čataj

IČO:
00304719
DIČ:
2020682862
Kód obce:
507865

Kontaktné spojenie

Telefón: 033/6450107
Fax: 033/6450107

Bankové spojenie

7527112/0200, IBAN: SK7202000000000007527112

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Tušová Martastarostka obce0903809954
Fülöp Peter, Ing., PhD.hlavný kontrolór0336450107 
Demovičová Máriasekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana0336450107
Štofková Anna, Ing.stavebná agenda0908466896
Rášo Romantechnicko-hospodársky pracovník / správa MKS, knižnica, sklad CO /0911568328
Kissová Anežkaúčtovníctvo a majetok obce
Rajcsanyiová Ivanapokladňa,dane a poplatky, príprava podkladov pre účtovníčku

Podriadené organizácie

Podriadené organizačnej zložke