Obsah

Obecný úrad Čataj

IČO:
00304719
DIČ:
2020682862
Kód obce:
507865

Kontaktné spojenie

Telefón: 033/6450107
Fax: 033/6450107

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Tušová MartaStarostka0903809954
Fülöp Peter, Ing., PhD.Hlavný kontrolór0336450107 
Demovičová MáriaSekretariát, podateľňa, matrika,dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, archív0336450107
Pischinger PatríciaEkonómka, pokladňa, mzdová agenda, sociálna agenda, majetok obce0336450107
Štofková Anna, Ing.Stavebná agenda0908466896
Rášo RomanTechnicko-hospodársky pracovník / správa MKS, knižnica, sklad CO /0911568328

Podriadené organizácie

Podriadené organizačnej zložke