Obsah

Úradné hodiny

Stránkové dni
Pondelok:  08:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 17:00
Piatok: 08:00 - 12:00
Matričný úrad
Pondelok:  09:00 - 17:00
Streda: 09:00 - 17:00
Piatok: 09:00 - 12:00
Stavebný úrad:  
Piatok: 08:00 - 10:00