Obsah

Zastupiteľstvo 2018-2022

    Poslanci obecného zastupiteľstva v Čataji

                                

Peter Kapusta, SMER – SD

Poslanecký obvod:

Športová ulica (súpisné čísla 281-329)

Farská ulica (súpisné čísla 331, 332, 351, 353, 356, 357)

 

Stanislav Urbanovič, SMER - SD

Poslanecký obvod:

Lúčna ulica (súpisné čísla 378-421, vrátane čísla 352)

Poľná ulica (súpisné čísla 422-465)

Hlavná ulica (súpisné čísla 114-125, vrátane čísla 373,374)

 

František Holek, SMER – SD

Poslanecký obvod:

Záhradná ulica (súpisné čísla 215-280, vrátane čísla 350, 357, 365, 466)

 

Michal Demovič, nezávislý kandidát

Poslanecký obvod:

Hlavná ulica (súpisné čísla 2-53, vrátane čísla 350, 357, 365, 466)

 

Milan Rášo, nezávislý kandidát

Poslanecký obvod:

Hlavná ulica (súpisné čísla 77-112, vrátane čísla 371)

Družstevná ulica (súpisné čísla 54-76)

 

Mária Zámečníková, SMER – SD

Poslanecký obvod:

Potočná ulica (súpisné čísla 104, 126, 127, 128-142, 155-183, vrátane čísel 344, 345, 346, 354, 355, 363, 364, 469)

Agátová ulica (súpisné čísla 143-154)

 

Jaroslav Molnár, nezávislý kandidát

Poslanecký obvod:

Robotnícka ulica (súpisné čísla 184-213, vrátane čísla 230)

Nová ulica (súpisné čísla 334-342, vrátane čísla 208, 209)