Obsah

Zastupiteľstvo 2015 - 2018

Obecné zastupiteľstvo
V zmysle §10, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. Vo volebnom období 2015 – 2018 Obecné zastupiteľstvo v Čataji  má 7 poslancov.
 
Poslanci obecného zastupiteľstva v Čataji od 2. 1. 2015 

Peter Kapusta, SMER-SD -poslanec od 24.05.2017
Predseda  Komisie životného prostredia
Poslanecký  obvod :
Lúčna  ulica (súpisné  čísla  378-  421, vrátane čísla 352)
Poľná ulica  (súpisné  čísla 422 – 465)                                                          
 
Zdenka Mrvová,  nezávislá kandidátka
Predsedkyňa  Finančnej komisie.
Poslanecký  obvod:
Potočná ulica (súpisné čísla 126,104,127,128 – 142, 155- 183, vrátane čísel 344, 345, 346,354, 355, 363, 364, 469)
Agátová ulica (súpisné čísla 143 – 154)
                                                                                                                                            
Milan Matovič, nezávislý kandidát
Predseda  Stavebnej komisie.
Poslanecký obvod :
Hlavná ulica (súpisné čísla 2 -53, vrátane čísla 350, 357,365,466 )
 
Mgr. Veronika Motešická, nezávislá kandidátka
Predsedkyňa Školstva a mládeže
Poslanecký obvod :
Športová ulica (súpisné čísla 281 – 329)
Farská  ulica  (súpisné čísla 331, 332, 351, 353, 356, 357)
 
Milan Rášo nezávislý kandidát
Predseda Športovej komisie.
Poslanecký obvod :
Záhradná ulica ( súpisné čísla  215 – 280, vrátane čísel 347, 358, 468)
           
Mária Zámečníková, SMER - SD
Predsedkyňa  Sociálnej a kultúrnej komisie
Poslanecký obvod :
Robotnícka ulica (súpisné čísla   184 – 213, vrátane čísla 230)
Nová  ulica   (súpisné čísla 334 – 342, vrátane čísla 208, 209)
Hlavná ulica (súpisné čísla 114 – 125, vrátane čísla 373, 374)
 
Ing. Jana Lantajová, nezávislý  kandidát
Predsedkyňa Komisie verejného poriadku.
Poslanecký obvod :
Hlavná ulica  (súpisné čísla 77 – 112, vrátane čísla 371)
Družstevná ulica (súpisné čísla 54 – 76)