Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Rajcsányi Marek Zastupiteľstvo - Poslanec
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Poslanec
Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií - Predseda
Rajcsanyiová Ivana Obecný úrad Čataj - pokladňa,dane a poplatky, príprava podkladov pre účtovníčku
Finančná, rozpočtová komisia a sociálna - Zamestnanec
Rášo Milan Ochrana verejného záujmu pri výkone funkcií - predseda
Zastupiteľstvo - poslanec
Rášo Roman Obecný úrad Čataj - technicko-hospodársky pracovník / správa MKS, knižnica, sklad CO /
Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy - Zamestnanec

Mobil: 0911568328