Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Lantajová Jana, Ing. Zastupiteľstvo - Poslanec
Komisia ochrany verejného poriadku - Poslanec
Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy - Poslanec
Lipovský Ľubomír, JUDr. Lindenlaw s. r. o. - právne služby a ochrana osobných údajov

Telefón: 033 64 50 107

E-mail: sekretariat@cataj.sk