Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Demovičová Mária Obecný úrad Čataj - sekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana
Komisia školstva, kultúry a športu - Zamestnanec

Telefón: 0336450107

E-mail: sekretariat@cataj.sk