Obsah

Mária Demovičová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Obecný úrad Čataj - sekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana