Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.04.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

123-1/2017/YC

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

12.04.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

123/2017/YC

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

12.04.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

121/2017/RC4

Neuvedené

ENERCOM s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.03.2017

Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa

110-1/2017/YC

Neuvedené

Mapa Slovakia Digital s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.03.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

110/2017/YC

Neuvedené

Mapa Slovakia Digital s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.03.2017

Dodatok č.1 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO,DSO a iného odpadu v obci Čataj

92-2017/AS14

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

17.03.2017

Zmluva o dielo

88/2017/AS4

Neuvedené

TEAMEX, spol. s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

07.03.2017

Zmluva o poskytovaní elektronických služieb ESMAO a zabezpečenia licencie

200/2017/YB5

Neuvedené

Lomtec.com a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.12.2016

Ukončenie nájomnej zmluvy

80-2017/AS18

Neuvedené

Dana Šmahelová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: