Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
08.11.2023

OcÚ-1186/2023/RI2

Oprava betónového oplotenia, výroba a osadenie nových betónových dielcov na oplotení cintorína poško

2 400,00 EUR bez DPH

Jankto Ladislav, Kamenárstvo Rubín, Igram 83, 90084

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.11.2023

OcÚ- 1181/2023/RC4

Revízia ihriska a telocvične

402,00 EUR s DPH

Cerkam Facility Services s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.10.2023

OcÚ-1129/2023/RC4

kancelárske potreby

65,95 EUR s DPH

Office Depot

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.10.2023

OcÚ-119/2023/RC4

kancelárske potreby

121,80 EUR s DPH

Office Depot

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

17.10.2023

OcÚ-1118/2023/RC4

Archívne krabice

154,25 EUR s DPH

EMBA Trade s.r.ro.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.10.2023

OcÚ-1109/2023/RC4

Objednávka zákazových tabúľ

40,38 EUR s DPH

Feres

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.10.2023

OcÚ-1108/2023/RC4

Vykonanie pravidelných revízií elektrických zariadení a bleskozvodov na starom obecnom úrade.

216,00 EUR s DPH

PROFIT ELEKTRO, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.09.2023

OcÚ-1090/2023/RC4

Majetkovoprávne vysporiadanie na stavbu "Kanalizácia a ČOV pre obec Čataj".

2 895,00 EUR bez DPH

StVS-servising, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.09.2023

OcÚ-1084/2023/RC4

Vonkajší odpadový kôš

119,00 EUR s DPH

FEREX,s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.09.2023

OcÚ-1078/2023/RC4

Osvedčovacia kniha podpisu

32,52 EUR s DPH

IGAZ Papier, spol. s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.09.2023

OcÚ-1060/2023/RC4

Cibuľoviny na výsadbu v intraviláne obce

73,52 EUR s DPH

STAPEX Trade s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.09.2023

OcÚ-956/2023/RC4

Stojany na odpadové vrecia

182,40 EUR Jednostoosemdesiatdva eru/40/100 s DPH

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

03.08.2023

OcÚ-915/2023/RC4

Servis kotlov

neuvedená

P.M.servis,spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.06.2023

OcÚ-890/2023/RC4

Traktorová kosačka Seco Starjet UJ 102-23 p5 excluzive

5 597,00 EUR Päťtisícpäťstosedemdesiatdeväť/10/100

S.O.M.M. Martin Kubovčák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.06.2023

OcÚ-888/2023/RC4

Knihy pre deti nastupujúce do I. ročníka.

55,91 EUR Päťdesiatpäťeur/91/100

Internet-Handel s.r.o.,

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.06.2023

OcÚ-885/2023/RC4

Nožnicový stan ŠTANDART 3x 4,5 m 2 kusy

363,50 EUR Tristošesdesiattri/50/100

Trendie s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

05.06.2023

OcU/849/2023/RC4

Dopravné obdĺžnikové zrkadlo s príslušenstvom.

218,88 EUR Dvestoosemnásť eur/88/100

MANUTAN Slovakia s.r o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

05.06.2023

OcU-848-2023-RC4

Čierno-žltý penový roh na ochranu stien.

86,70 EUR osemdesiatšesť eur/70/100

FLOMAT s.r.o.,

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

12.05.2023

OcÚ - 785/2023/RC4

Vypracovanie projektu na zateplenie obecnej stavby.

neuvedená

JUMENA PROJEKT s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.04.2023

OcÚ 746/2023/RC4

Majetkovoprávne vysporiadanie " Kanalizácia a ČOV pre obce Kaplna, Igram, Čataj".

neuvedená

StVS-servising, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

23.02.2023

OcÚ-105/2023/RC4

Kancelárske potreby.

241,84 EUR s DPH

MOJE PAPIERNICTVO

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.02.2023

OcÚ-68/2023/RC4

Aktualizácia mandátneho certifikátu a kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať.

240,00 EUR s DPH

TOPSET Solution s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.01.2023

OcÚ-41/2023/RC4

Prenájom pódia, ozvučenie a osvetlenie na "Deň obce".

Neuvedené

Marian Loj - MM AUDIO

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.01.2023

OcÚ-31/2022/RC4

Samonamáčacie pečiatky zn. trodat.

Neuvedené

Jozef Smrhola - OLYMP

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.11.2022

OcÚ-1045/2022/RC4

Reflexná flísová mikina PROFI HIVS.

84,95 EUR Osemdesiaťstyri eur/95/100

Pracovné odevy ZIKO s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: