Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva o zbere a preprave vybratých zložiek komunálnych odpadov na území obce.

130/2019

Neuvedené

Verejno prospešný podnik Senec, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.04.2019

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/03

116/2019/AS4

28 514,42 EUR Tri eurá

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.03.2019

Zmluva o poskytovaní technickej služby

TS1903062

7 074,82 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Zvac Systems s.r.o.

26.02.2019

Zmluva o dielo 180219 - Čataj - kamery - RVPK pre rok 2019

180219

450,00 EUR

Ing. Michal Šišolák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.02.2019

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

66/2019/AS14

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Wolf&Linden s.r.o

05.02.2019

Zmluva o posudkovej lekárskej činnosti

48/2019/AS14

40,00 EUR

MUDr. Michal Hudák, MPH

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.01.2019

Dodatok č. 3 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a iného odpadu v obci Čataj zo dňa 30.12.2010

33/2019/AS14

v zmluve

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

04.01.2019

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve

EOZ-2011-02-2015-DO

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

ENVIROPOL SK s.r.o.

06.11.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2018 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality.

1-337/2017/JB1 - 2/BA/2018

5 000,00 EUR Päťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Bratislava

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.07.2018

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta číslo: 18K229

218/2018/AS3

v zmluve

DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

14.06.2018

Zmluva o poskytovaní služieb

188/2018/AS14

v zmluve

FIRECONTROL SAFETY s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.06.2018

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL

185/2018/AS14

v zmluve

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.06.2018

Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov

183/2018/As14

v zmluve

TOPSET Solution s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

09.05.2018

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.

148/2018/FU1

1 200,00 EUR Jedentisícdvestoeur.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

19.04.2018

Obecný úrad Čataj

137/2018/AS16

206,00 EUR Dvestošesť eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Wolf&Linden s.r.o

19.03.2018

Zmluva o dielo č. ZoD 2018/02/02

106/2018/AS4

56 011,06 EUR Päťdesiatšesťtisícjedenásť eur šesť centov

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

15.02.2018

Zmluva o dielo15011/-Cataj-ZŠ-rek. elektroinšt. 2. NP

59/2018/AS14

200,00 EUR Dvesto eur.

Ing. Michal Šišolák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.01.2018

Dodatok č. 2

21-2018-AS14

Neuvedené

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.12.2017

Zmluva o aktualizácii programov

397/2017/YC

60,00 EUR Šesdesiat eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

01.12.2017

Zmluva o dielo 281117-Čataj-kamery-RVPK-2018

337/2017/JB1

450,00 EUR Štyristopäťdesiateur

Ing. Michal Šišolák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

25.10.2017

Zmluva o aktualizácií programov, systémov podpore a licenčná zmluva

324/2017/YC

570,00 EUR Päťstosedemdesiat eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

04.08.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z BSK.

438-2016-FH2

10 000,00 EUR Desaťtisíc eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Bratislavský samosprávny kraj

25.07.2017

Kúpna zmluva

236//2017/MA1

15 500,00 EUR

Ing.Radomír Zubák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

15.06.2017

Zmluva o vykonávaní zdravotnej posudkovej činnosti

179/2017/AS14

Neuvedené

Benmedika s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

01.06.2017

Zmluva o poskytovaní služieb

166/2017/AS14

v zmluve

Stonet, s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: