Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-2021-AS14

-

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

18.01.2021

Zmluva o výpožičke

389/2020/AS11

bez sumy

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

31.12.2020

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku v obci Čataj

Zmluva o prevádzkovaní pohrebiska a Domu smútku

Neuvedené

Eva Greschnerová - Pohrebníctvo

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.12.2020

Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu

č. 20121702

25,00 EUR Dvadsaťpäť eur + DPH

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Fidelity Trade, s.r.o.

18.12.2020

Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo zmluvy o poskytnutí právnej služby

Dohoda

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

JUDr. Ľubomír Lipovský

09.11.2020

Zmluva - Registratúra

OcU-321-2020-AS14

588,00 EUR Päťstoosemdesiatosem eur ročne

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TOPSET Solution s.r.o

04.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT

R_112-2020

20,91 EUR Dvadsať eur/ 91/100

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ives Košice

30.10.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní národného športovéhon projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbslovej infraštruktúry v obci Čataj uzatvorenej dňa 20.01.2020

Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci a financovaní ná

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

31.08.2020

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, ode

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

01.07.2020

Zmluva o poskytovaní poradenstva

Zmluva o poskytovaní poradenstva

50,00 EUR

Slovak Enviro Trade, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.06.2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb -

30,00 EUR tridsať eur - mesačne

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovak Telekom a.s.

17.06.2020

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenský plyn. prie

19.05.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.

OcU-134-2020

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

15.05.2020

Dodatok Ponuka E. Benefit

07/2020

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

ZSE Energia a.s.

27.04.2020

Kúpna zmluva

OcU123/2020/MB3

1 860,00 EUR jedentisícosemstošesťdesiat eur

Miroslava Hornáčková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

31.03.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

OcU94/2020/YC

22,50 EUR

3W SLOVAKIA

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2020

k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní KO, DSO a iného odpadu v obci Čataj, zo dňa 30.12.2010.

Dodatok č.4-2020

v prílohe

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

26.02.2020

Zmluva o dielo

OcU-68/2020

18 760,15 EUR Odemnásťtisícsedemstošesdesiat eur 15/100

OCTAGO CORPORATION, j.s.a.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.02.2020

Kúpna zmluva

1/2020

21 140,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Cviková, Pavlechová, Chnupová, Braunerová, Garažiová, Rášo

21.01.2020

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Čataj

2020

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Slovenský futbalový zväz

04.11.2019

Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov č.1/2019

1/2019

0,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Malodunajsko, občianske združenie

31.10.2019

Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie

MA-2-10-2019-SK

600,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.08.2019

Prístrešok Čataj, č.p. 1738/15

162/2019

22 760,44 EUR

PINKI, spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.07.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

5/2018

2 742,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Bratislavský samosprávny kraj

13.05.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

O - 4/2019

1 200,00 EUR jedentisíc dvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: