Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní

Dohoda

Neuvedené

Slovak Lines, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.09.2021

Zmluva o dielo

ZoD 2021/09/02

33 514,78 EUR Tridsaťtritisíspäťstoštrnásť eur/ 78 centov

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

23.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.1 k Zmluve č.Z11242015190

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.09.2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

3 000,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Mikroregión 11 PLUS, z.z.p.o.

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstará

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Obec Bernolákovo

09.06.2021

Zámenná zmluva na prevod vlastníckého práva k nehnutreľnostiam

Zámenná zmluva

Neuvedené

AZIREAL s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.05.2021

Mandatna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

obec

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Peter Glasa, Michaela Glasová

4 063,00 EUR

Peter Glasa, Michaela Glasová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Andrea Maszayová

1 017,00 EUR

Andrea Maszayová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcÚ-130/2021/LB1

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

13.04.2021

Zmluva o dielo

OcU-112-2021-AS4

12 753,14 EUR Dvanásťtisícsedemstopäťdesiattri eur/14/100

INEX-Hausgarden s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

43,83 EUR

Natália Turanská

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

683,80 EUR

Marta Bučková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

43,83 EUR

Alexander Turanský

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

17,53 EUR

Lívia Turanská

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

210,40 EUR

Igor Ingeli

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

236,70 EUR

Igor Ingeli

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

236,70 EUR

Igor Ingeli

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

683,80 EUR

Igor Ingeli

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

105,20 EUR

Ivica Radevová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

157,80 EUR

Ľudmila Chnupová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

23,35 EUR Dvadsaťtrieur/35/100

Peter Rášo a manž. Ing. Lenka Rášová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

17.02.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

18 996,00 EUR Osemnásťtisícdeväťstodeväťdesiatšesť eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Ing.Radomír Zubák

05.02.2021

Zmluva o spolupráci

22-2/2021/AS14

neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

29.01.2021

Zmluva o spolupráci

22-1/2021/AS14

Neuvedené

Ružová záhrada n.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: