Obsah

Rok 2016

2016

U Z N E S E N I A z 10. obecného zastupiteľstva

Uznesenie 10-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 9. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 9-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 8. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 8-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 1. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 1-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 7. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 7-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 6. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 6-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 5. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 5-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 4. obecného zastupiteľstva

uznesenia 4-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 3. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 3-2016.pdf

U Z N E S E N I A z 2. obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2016

uznesenia 2-2016.pdf

Stránka

  • 1