Obsah

Uznesenia 

 

Uznesenia z I. slávnostného zasadnutia OZ                  tu ku stiahnutiu

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 2019                                 tu ku stiahnutiu