Obsah

Rok 2013

U Z N E S E N I A z 13. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 13-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 12. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 12-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 10. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 10-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 8. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 8-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 6. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 6-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 5. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 5-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 4. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 4-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 3. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 3-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 2. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 2-2013.pdf

U Z N E S E N I A z 1. obecného zastupiteľstva

Uznesenia 1-2013.pdf

Stránka

  • 1