Obsah

Rok 2015

U Z N E S E N I A z 2. obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2015

uznesenia-2-2015.pdf

U Z N E S E N I A z 3. obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.04.2015

uznesenia c.3.pdf

U Z N E S E N I A z 4. obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.05.2015

uznesenia c.4 zo da 27.05.2015.pdf

U Z N E S E N I A z 5. obecného zastupiteľstva konaného dňa 24.06.2015

uznesenia c.5 zo dna 24.06.2015.pdf

U Z N E S E N I A z 6. obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.07.2015

uznesenia c.6 z 23.07.2015pdf.pdf

U Z N E S E N I A z 7. obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.08.2015

uznesenie-c-7-2015.pdf

U Z N E S E N I A z 8. obecného zastupiteľstva konaného dňa 16.09.2015

uznesenie-c-8-2015.pdf

U Z N E S E N I A z 9. obecného zastupiteľstva konaného dňa 04.11.2015

uznesenie-c-9-2015.pdf

U Z N E S E N I A z 10. obecného zastupiteľstva konaného dňa 08.12.2015

uznesenie-c-10-2015.pdf

U Z N E S E N I A Z 1. USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE ČATAJ

OZ-UZNESENIA rok 2015.docx

U Z N E S E N I A z 1. obecného zastupiteľstva

Uznesenia-1-2015.pdf

Stránka

  • 1