Obsah

Štatistika obce

V roku 2021 sa v obci Čataj :
 

narodilo 13 detí
zosobášilo 11 párov
zomrelo 16 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt 31 občanov
odhlásilo sa z obce 17 občanov
K 31.12.2021 má obec 1200 obyvateľov