Obsah

Štatistika obce

V roku 2020 sa v obci Čataj :
 

narodilo 9 detí
zosobášilo 11 párov
zomrelo 9 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt 26 občanov
odhlásilo sa z obce 19 občanov
K 31.12.2020 má obec 1222 obyvateľov