Obsah

Štatistika obce

V roku 2015 sa v obci Čataj :
 

narodilo 11 detí
zosobášilo 10 párov
zomrelo 9 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt 26 občanov
odhlásilo sa z obce 13 občanov
K 31.12.2015 má obec 1196 obyvateľov