Obsah

Štatistika obce

V roku 2019 sa v obci Čataj :
 

narodilo 18 detí
zosobášilo 7 párov
zomrelo 16 občanov
prihlásilo sa na trvalý pobyt 36 občanov
odhlásilo sa z obce 21 občanov
K 31.12.2019 má obec 1215 obyvateľov