Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
10.10.2018

283/2018/RC4

oporný rebrík

49,10 EUR Štyridsaťdeväť eur/10/100

InternetMall Slovakia s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

25.09.2018

304/2018/RC4

Prieskum trhu na rekonštrukciu chpdníka III. etapa na parcelách č. 1837/2 a 1772/2 v obci Čataj.

Neuvedené

Prevax s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

09.08.2018

255/2018/RC4

Objednávka archívnych boxov.

95,90 EUR

EMBA Trade s.r.ro.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.07.2018

228/2018/RC4

Objednávka stojanu na bicykle a vonkajšieho odpadkového koša.

182,00 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

20.07.2018

227/2018/RC

Objednávka vtokovej mreže.

Neuvedené

MIVA spol.s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

04.06.2018

176/2018/RC4

Objednávka odpadového koša s popolníkom.

80,00 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

04.06.2018

175/2018/RC4

Objednávka stojanu na bicykle.

118,00 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.05.2018

157/2018/RC4

Objednávka osvedčovacej knihy.

Neuvedené

PROTEX ŠTÚROVO

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

30.04.2018

140/2018/RC4

Objednávka na vytýčenie telekomunikačnej siete v obci Čataj.

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.03.2018

99/2018/RC4

Objednávka na nákup dvojdverovej skrine.

106,80 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

11.01.2018

16/2018/RC4

Rekonštrukcia chodníka II. etapa

Neuvedené

Prevax s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.11.2017

340/2017/RC4

Objednávka na osobné školenie zamestnancov.

Neuvedené

TOPSET Solution s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.11.2017

339/2017/RC4

Materiál na zhotovenie lavičiek.

Neuvedené

TITAN-Tatraplast,s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.09.2017

149/2016/RC6

Kôš Classic na psie exkrementy.

121,00 EUR Jednostodvadsaťjeden eur

ekoDEA&Stefan, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.09.2017

296/2017/RC4

Objednávka vonkajších dopravných zrkadiel.

584,00 EUR

Noran s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.09.2017

282/2017/RC4

Objednávka lavičky.

Neuvedené

Plastwood s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

08.09.2017

281/2017/RC4

Dopravné značenie.

114,40 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

31.07.2017

233/2017/RC4

Dopravné značenie

114,40 EUR

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.07.2017

224/2017/RC4

Informačné tabule.

287,00 EUR

Ornamento s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

410/2016/RC6

Prenájom priestoru kultúrneho domu.

500,00 EUR Päťsto eur

Malokarpatské osvetová stredisko

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

367/2016/RC6

vysávač - fukár STIHL SH 56.

Neuvedené

S.O.M.M. Martin Kubovčák

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

359/2016/RC6

Led televízor, Čatajská izba.

351,45 EUR Tristopäťdesiatjeden eur/45/100

InternetMall Slovakia s.r.o

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

332/2016/RC6

Prieskum trhu " Výmena okien na obecnom dome v Čataji".

Neuvedené

Prevax s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

317/2016/RC6

Dopravné značky.

211,20 EUR Dvestojedenásťeur/20/100

B2B Partner

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

19.07.2017

302/2016/RC6

Odpadkové koše

137,00 EUR Jednostotridsaťsedem eur

ekoDEA&Stefan, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: