Obsah

Určenie otcovstva pred narodením dieťaťa - len plnoletí rodičia

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovicová, tel. 033/6450 107 

K vybaveniu potrebujete: 

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva matky dieťaťa, ak je rozvedená
  • úmrtný list nebohého manžela matky, ak je vdova

 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie: obaja rodičia osobne na matrike podpisujú zápisnicu o určení otcovstva a mena dieťaťa. Ak jeden z rodičov dieťaťa je cudzí štátny občan, ktorý neovláda slovenský jazyk, sú rodičia povinní si zabezpečiť tlmočníka.

Zákonná úprava:

§ 92 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine  v znení neskorších predpisov
§ 4 ods. 2 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov