Obsah

Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107

 

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas,
  • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva,
  • sobášny list,
  • žiadosť.

 

Poplatok: bez poplatku

Lehota na vybavenie: 15 pracovných dní

Upozornenie: Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva sa v lehote 1 mesiaca od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva podáva na tunajšom matričnom úrade len v prípade, že manželstvo bolo uzavreté v matričnom obvode obce Čataj.

Zákonná úprava: § 27 zákona NR SR č. 36/2005 Z. z. o rodine  v znení neskorších predpisov


Tlačivo na stiahnutie: