Obsah

Dotácie z rozpoctu obce pre miestne organizácie

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Patrícia Pischinger, tel. 033/6450 107

 

Tlačivá, formuláre a pokyny pre vyplnenie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - dotácie z rozpočtu obce a následne jeho zúčtovanie.