Obsah

Milan Rášo

Poslanecký obvod:
Záhradná ulica (súpisné čísla 215 - 280, vrátane čísel 347, 358, 468)

vCard

Úloha v org. štruktúre

Športová komisia - predseda

Zastupiteľstvo - poslanec