Obsah

Telocvičňa v kabínach ŠK

Typ: náš tip
Telocvičňa v kabínach ŠK .

          Dňa 04.09.2017 bola daná do prevádzky zrekonštruovaná telocvičňa pod kabínami Športového klubu Čataj. Má slúžiť žiakom Základnej školy s materskou školou v Čataji na uskutočňovanie hodín telesnej výchovy, čím sa podporí športová aktivita detí. Zároveň budú priestory využité na uskutočňovanie pohybových aktivít akým sú aerobik, yoga, pilates  a i. Taktiež ju budú využívať rôzne športové kluby akým sú futbalový klub, stolnotenisový klub a motokrosový klub na tréningy svojich členov pri nepriaznivom počasí a v rámci zimnej prípravy. 

          Snahou obce je vytvárať podmienky na športovanie a venovať mimoriadnu pozornosť rozvoju športu a jeho pozitívnych stránok, čím skvalitníme život občanov v našej obci. Taktiež možno konštatovať, že šport je nástrojom boja proti drogám a umožňuje zmysluplné trávenie voľného času, predovšetkým deťom a dospievajúcim. 

          Rekontštrukcia telocvične bola zrealizovaná z finančných prostriedkov obce a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja.

 


Vytvorené: 5. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2017 13:56
Autor: