Menu
Obec Čataj
ObecČataj

Súbor ČATAJAN od 01.07.2014 po 31.12.2015

Informácie o práci speváckeho súboru seniorov „ČATAJAN“ od 01.07.2014, pôsobiaceho pri ZO JDS v Čataji. 3.7.2015 Vložené videá! 5.9.2015 pridané ďalšie a 10.11. 2015 ďalšie.


Spevácky súbor seniorov ČATAJAN:
Keď odchádzam do cudziny

Spevácky súbor seniorov ČATAJAN:
Život sa mi páči

Spevácky súbor seniorov ČATAJAN:
Zahraj že mi muzika
Ľudová veselica

Po letných prázdninách sme sa začali od 18. augusta 2014 opäť stretávať na pravidelných speváckych skúškach a pripravovať si repertoár na plánované vystúpenia a tiež cvičiť piesne pre nahratie nášho 1. CD.

Záznam vystúpenia - Spevácky súbor seniorov ČATAJAN-Pod malými Karpatmi

Obyvatelia Lúčnej ulice v Čataji nás pozvali, aby sme im spevom spríjemnili chvíle na ich augustovom stretnutí, napriek daždivému počasiu sa toto podujatie vydarilo, všetci sa srdečne zabavili a nášmu spevu sa potešili.

V auguste sme boli pozvaní starostom obce Kaplna, Ing. Vladimírom Vittekom, pri príležitosti 750. výročia 1.písomnej zmienky o obci, naše piesne mali ohlas u divákov a tlieskal nám úprimne a spieval s nami i dôstojný pán Ľubomír Sloboda.

V sobotu 13. septembra sme svojím spevom spestrili program na Dni obce Čataj, počasie opäť sklamalo a celá akcia prebiehala v KD. Členky ZO JDS prispeli k pestrosti ponuky občerstvenia pečenými tradičnými zavinákmi, praclíkmi a medovníkmi.

SLOVAK LINES a.s. Bratislava každoročne poriada v našom KD Čataj posedenie pre svojich seniorov, konalo sa tiež v septembri a náš spevácky súbor bol pozvaný, aby sme im zahrali a zaspievali. Spontánny potlesk a úprimné poďakovanie organizátorov nás potešili.

V októbri sme spievali čatajským seniorom na oslavách – Október – Mesiac úcty k starším.

V novembri sme sa rozlúčili na miestnom cintoríne s naším spevákom Jankom Róbom.

Tento mesiac sa tiež niesol v znamení komunálnych volieb, spievali sme na predvolebnom mítingu kandidátovi na starostu obce Čataj, Ing. Jurajovi Fialovi.

Tradičné novembrové batôžkové posedenie seniorov sa bez vystúpenia nášho speváckeho súboru nezaobišlo a potešili sme spevom hostí i našich partnerov.

Aj na Mikuláša sme sa zabavili, zaspievali a tešili sa adventnému obdobiu, zručné ruky našich senioriek pripravili výstavku ručných prác s vianočnou tematikou.

No nemysleli sme iba na zábavu. Popri vystúpeniach sme sa poctivo pripravovali, nacvičovali, dolaďovali a vylepšovali i piesne vybraté na CD. Bolo ich deväť, z toho sedem piesní z vlastnej tvorby harmonikára p. Jána Filipa a dve piesne ním upravené.

"13 októbra sa v sále nášho KD uskutočnilo skúšobné nahrávanie CD. Nahrávku realizoval Ing.Tomáš Kmeť. Samotné nahrávanie prebiehalo v nahrávacom štúdiu Exponent v Hlohovci. Nahrávania v štúdiu sa zúčastnili Mária Póšová, Terézia Pešková, Anna Bednárová, Mária Glasová, Mária Tilingerová, Magdaléna Karolyová, Mária Villárová, Mária Fialová, Marian Fiala, Jozef Villár, Ľuboslav Hlavata. Títo členovia súboru za výdatnej pomoci nášho umeleckého vedúceho, textára a skladateľa Jána Filipa úspešne zvládli nahrávanie CD." ...... dopĺňa Ján Filip - umelecký vedúci súboru

Začali sme hľadať a oslovovať organizácie, podnikateľov, súkromné osoby, aby sme získali peniaze na financovanie nášho CD. A naše veľké ĎAKUJEM patrí všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom finančne prispeli, aby naše 1. CD, uzrelo svetlo sveta.

O vydanie nášho CD sa zaslúžil hlavne p. Ján FILIP, nielen ako autor hudby a textu piesní, ale aj hudobných podkladov, človek ktorý sa skontaktoval so skúsenými ľuďmi, odborníkmi v tejto oblasti a dotiahol prácu na CD do úspešného konca. No a v decembri, tesne pred Vianocami, sme naše CD s krásnym názvom „Život sa mi páči“ v našom KD pokrstili, za účasti pozvaných vážených hostí, sponzorov, našich obyvateľov a všetkých priaznivcov. Mali sme úžasnú radosť, uspokojenie, krásny vianočný darček a život sa nám stále páči. Vďaka nášmu CD vedia o Čataji aj v USA, Kanade, Francúzsku, Nemecku, Nórsku, Írsku, Maďarsku, Česku, ba dokonca aj v Japonsku. A veríme, že i na Slovensku.

A prehupli sme sa do roku 2015. Pravidelné spevácke skúšky v pondelok pokračovali. Od januára mal súbor trinásť speváčiek a troch spevákov.

V tejto zostave sme vo februári spievali na Fašiangovom batôžkovom posedení vo Veľkom Grobe. V marci sme prispeli svojím vystúpením k slávnostnej atmosfére Výročnej schôdze ZO JDS Čataj a Výročnej schôdze MO MS Čataj, spievali sme i na „Stavaní mája“ obyvateľom Čataja pred KD.

V máji sme sa zúčastnili Prehliadky speváckych súborov seniorov Bratislavského kraja v Pezinku, kde sme mali úspech a Osláv Dňa rodiny v Cíferi, na pozvanie starostu obce Mgr. Maroša Sagana, Cíferčania boli naším spevom nadšení a nám to pohladilo srdiečka.

Momentálne v súbore spieva jedenásť speváčok a traja speváci.

A nádherné chvíle sme zažili koncom mája na Galavečere hudobnej skupiny PROFIL, ktorá nás pozvala a zaradila do svojho programu. Galavečer sa konal v Hlohovci, v meste ruží, v Dome kultúry. Spievali sme štyri piesne z nášho CD. Publikum /400 ľudí/ bolo veľmi vďačné, nešetrilo potleskom a záverečná „klaňačka“ so všetkými účinkujúcimi bola pre nás veľkou odmenou. Ďakujeme nášmu vydavateľovi p Karolovi Erbenovi, Doc. Jánovi Žitňanskému a p Jánovi Filipovi za túto možnosť a skúsenosť. Domov sme prišli s dobrým pocitom, že nám ľudia žičia a tešia sa nám.

Záznam vystúpenia súborov http://www.hcregion.sk/hcregion.php?docid=159&adr=201506_26_profil

Do Hlohovca sme sa začiatkom júna vrátili, aby sme v krásnej prírode „Panskej záhrady“ a v priestoroch „Empírového divadla“ natočili DVD s piesňami z CD. Nebolo to jednoduché, bola to naozaj „makačka“ pre všetkých zúčastnených, kvalitne zosynchronizovať obraz a zvuk tak, aby sme boli s výsledkom spokojní.

Tak čo poviete, snažíme sa, nie? Len škoda, že nie všetci to takto vidia. No my budeme pokračovať v našom snažení, nezaspíme na vavrínoch a budeme spievať s radosťou.i naďalej a možno sa nám zasa niečo dobré podarí urobiť a prekvapiť Vás.

Ďakujeme za priazeň!Pre internetovú stránku obce Čataj pripravila: Mária Póšová, speváčka súboru ČATAJAN

Čataj, jún 2015

Ďalšie úspechy nášho speváckeho súboru ČATAJAN

Radi by sme vás, milí priaznivci a priatelia, poinformovali, čo nové u nás v súbore. Koncom júna tohto roka sme boli nahrávať klipy k jednotlivým piesňam nášho CD „Život sa mi páči“ pre hudobnú televíziu „SENZI“. Všetky naše piesne, je ich celkovo deväť, boli vybraté do vysielania tejto hudobnej TV a čakáme na zaradenie do programu. Dovtedy nás môžete vidieť a počuť na internetovej stránke http://senzi.joj.sk/hrame-na-zelanie/hrame-na-zelanie-videoklipy.html

Takže, n e v á h a j t e a tešte sa zo srdca z úspechu všetkých členov súboru, vašich blízkych, priateľov a známych.

Ďakujeme za priazeň!

Čataj, október 2015

Niekoľko noviniek a informácií, ako náš súbor ČATAJAN reprezentuje našu obec ČATAJ

Milí priatelia, naši žičlivci. Už niekoľko rán sa ozývajú na hudobnej TV SENZI piesne z nášho CD „Život sa mi páči“. Veľmi nás to potešilo. Tiež si môžete pozrieť naše klipy na web stránke http://www.senzi.joj.sk/novinky/volenka.
A ďalšou správou je, že si z  nášho CD môžete vybrať pieseň a venovať ju Vašim blízkym k sviatku v relácii HRÁME NA ŽELANIE. A tým to nekončí. Aj TV Barrandov vybrala sedem klipov z nášho CD a čakajú na zaradenie do programu. A dovtedy si ich môžete vypočuť a pozrieť na internetovej stránke http://www.barrandov.tv/klip/3652 až 3658.
No, musíte uznať, že je to ÚSPECH. Z vystúpení speváckeho súboru Čatajan pred našim OÚ Čataj, na miestnom ihrisku, v kultúrnych domoch sa dostať až do vašich domovov – na televíznu obrazovku.
V dnešnej dobe je pravidlom, že ÚSPECH SA NEODPÚŠŤA, no verím, že z nášho úspechu sa spolu s nami srdečne tešíte.
A na záver: spevácky súbor Čatajan má ešte k dispozícii na predaj CD „Život sa mi páči“, ktoré si môžete zakúpiť u p. Mariana Fialu a u p. Márie Póšovej.

Ďakujeme za záujem, zachovajte nám svoju priazeň a my budeme pracovať na zviditeľňovaní našej obce ČATAJ s láskou aj naďalej.

30.11.2015 - Rada by som doplnila nové aktivity nášho speváckeho súboru Čatajan na TV SENZI, kde prezentujeme naše piesne z CD formou videoklipov. Náš videoklip s piesňou Život sa mi páči bol zaradený do súťaže v programe VOLENKA a v týždni 21.11.2015 sme dosiahli 7. umiestnenie a o týždeň 28.11.2015 sme boli už na 4. mieste. Všetci sa z toho veľmi tešíme a s elánom pripravujeme a cvičíme nové piesne, ktoré by sme radi vydali na novom CD.

Pre internetovú stránku obce Čataj pripravila: Mária Póšová, speváčka súboru ČATAJAN
Čataj, november 2015

NOVÝ PRÍSPEVOK

Úspešný záver roka 2015 speváckeho súboru seniorov „ČATAJAN“, pôsobiaceho pri ZO JDS v Čataji

Milí priatelia, naši priaznivci.

Stále nás teší, že piesne z nášho CD „Život sa mi páči“ vysiela hudobná TV Senzi a TV Barrandov Muzika v relácii HRÁME NA ŽELANIE a v programe VOLENKA. Ale úžasnou výhrou pre súbor a veľkého ocenenia je obhájenie 2. miesta vo Volenke 26.12.2015, na druhý sviatok vianočný, piesňou „Život sa mi páči“. Je to pre nás všetkých dodatočný vianočný darček. A za dar sa radi poďakujeme.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri vzniku CD.

ĎAKUJEME starostke obce p. Marte Tušovej, poslancom obecného zastupiteľstva a pracovníkom OÚ Čataj, že nám vychádzajú pri našej činnosti v ústrety.

Ale, naše VEĽKÉ ĎAKUJEME patrí hlavne hudobnému vedúcemu nášho súboru p. Jánovi Filipovi za piesne, ktoré pre nás zložil, otextoval a pri nácvikoch na speváckych skúškach dával piesňam finálnu podobu, ĎAKUJEME za jeho bravúrnu hru na harmonike, ktorou nás sprevádza pri speve.

ĎAKUJEME všetkým sponzorom. ĎAKUJEME Ing. Tomášovi Kmeťovi, ktorý nahrávku realizoval, nášmu vydavateľovi p. Karolovi Erbenovi, kameramanovi p. Ivanovi Prochácovi, za videoklipy k našim piesňam.

ĎAKUJEME pracovníkom TV Senzi a TV Barrandov Muzika, že ich naše piesne oslovili a zaradili ich do svojho programu.

ĎAKUJEME všetkým priaznivcom, ktorí nám posielali hlasy i Vám milí Čatajčania, že nás mate radi, počúvate a spievate si naše piesne.

Želáme Vám všetkým vydarený záver roka 2015 a v tom novom roku 2016 nech sa Vám darí v dňoch všedných i  sviatočných zvládnuť v pevnom zdraví všetko, čo ŽIVOT prinesie.

Veľa zdravia, lásky, šťastia, ľudského porozumenia a spokojnosti Vám všetkým!

PF 2016 Pre internetovú stránku obce Čataj pripravila: Mária Póšová, speváčka súboru ČATAJAN
Čataj, december 2015

Milí priatelia, naši priaznivci
Tešíme sa, že  piesne z nášho CD " Život sa mi páči " sú stále zaradené na celoštátnych TV Senzi a TV Barrandov Muzika a dnes 2.1.2016 sme získali v relácii VOLENKA s piesňou Život sa mi páči krásne 1. miesto !!!! (získali sme najvyšší súčet hlasov za minulý rok 2015, ktoré nám poslali naši priaznivci v rámci celej republiky v Čechách i na Slovensku). Je to pre náš súbor výnimočné ocenenie. Chceli by sme sa ešte raz všetkým, ktorí nám prajú a hlasujú za nás, veľmi pekne poďakovať.Pre internetovú stránku obce Čataj pripravila : Mária Póšová, speváčka súboru Čatajan
Čataj, január 2016
Dátum vloženia: 18. 6. 2015 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2017 23:26
Autor: Admin Lukáš

Obec

Voľby

voľby

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zvozový kalendár

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
takmer jasno 26 °C 15 °C
utorok 18. 6. polojasno 29/17 °C
streda 19. 6. zamračené 30/17 °C
štvrtok 20. 6. takmer jasno 27/18 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Ochrana osobných údajov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:183
TÝŽDEŇ:183
CELKOM:896181

hore