Obsah

Únik nebezpečnej látky

Ste účastníkom dopravnej nehody spojenej s únikom nebezpečnej látky? ( Čo je potrebné okamžite vykonať? )

  • Vozidlo prepravujúce nebezpečnú látku je označené ( oranžovo sfarbená tabuľka s čiernym popisom) identifikačným číslom látky ( príklad benzín 1203 ) a stupňomnebezpečia  (horľavina II. stupňa).

Konajte!

  • Odstavte vozidlo, podľa možnosti mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby bola  zachovaná prejazdnosť komunikácie pre záchranné jednotky.
  • Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor. Chráňte si dýchacie cesty, napr. priloženou vreckovkou.
  • Bez ohrozenia vlastnej osoby zistite, čo sa stalo. V žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká nebezpečná látka.

 

Oznámte nehodu na linke 112, alebo na niektoré z čísel zložiek integrovaného záchranného systému.

 

  • Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by ňou mohli byť kontaminované.
  • Po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.

 
 
Pamätajte

  • Nebezpečná látka v plynnom stave sa vždy šíri v smere vetra.
  • Únik z ohrozeného priestoru voľte vždy kolmo na smer vetra.
  • Ochranná maska, alebo improvizované prostriedky ochrany jednotlivca slúžia len na rýchly únik z kontaminovaného priestoru, nie na pobyt v ňom.