Obsah

Tiesňové čísla

Dôležité telefónne kontakty

Tiesňové čísla: 
112 150 155 158
Jednotné európske číslotiesňového volania Hasičský a záchranný zbor SR Záchranná zdravotná služba Policajný zbor SR

 

 

VYUŽÍVAJ LINKU 112 LEN AK NAOZAJ POTREBUJEŠ POMOC! 


Dôležité čísla:
159 18 300 18 155 046/5421697
Mestská polícia Horská záchranná služba Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Banská záchranná služba

 

Volať na ňu možno bezplatne a nepretržite – 24 hodín denne – z akéhokoľvek telefónu (pevnej linky, mobilu či telefónnej búdky). Volaj len v prípade, keď je ohrozený život, zdravie, majetok alebo životné prostredie!


Čo je potrebné uviesť ak voláte na linku tiesňového volania 112?
Pri volaní na linku tiesňového volania 112 treba dodržať správny postup, aby operátor koordinačného strediska integrovaného záchranného systému vedel bez omeškania zabezpečiť poskytnutie pomoci vyslaním záchranných zložiek. Po spojení sa s operátorom vám operátor bude klásť otázky.
 
 
Snažte sa zachovať pokoj a vecne odpovedať na otázky:

Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc vyslať.
Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti.
Komu sa to stalo? Informácie o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých (pre zabezpečenie adekvátnej pomoci).
Informácie o volajúcom: účastnícke číslo telefónu, z ktorého voláte pre prípadný spätný kontakt pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, prípadne aj meno volajúceho.
 
 
Povedzte zrozumiteľne, kde treba poslať pomoc:

V byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore: adresa a číslo objektu (sú dôležité obe čísla – červené aj čierne), poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu a ako nájsť dom (hlavne na sídliskách) ap.

Na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách: stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. typická budova nablízku, park, križovatka, posledná obec, odbočka, kilometrovník na diaľnici, správne číslo diaľnice ap.
 
Operátor koordinačného strediska potrebuje tieto informácie aby sa vedel rozhodnúť, ktorá záchranná zložka môže poskytnúť najlepšiu a najrýchlejšiu pomoc. Môže sa stať, že operátor bude potrebovať ďalšie informácie, i keď pomoc je už na ceste, Nezrušte hovor dovtedy, kým operátor nezistí všetky informácie, ktoré potrebuje. Ak môžete zostaňte krátky čas na mieste, odkiaľ ste volali.