Obsah

Ohrozenie povodňami

Ohrozenie povodňami a záplavami. 
Pred ohrozením povodňami a záplavami je potrebné :

 • vytypovať si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • umiestniť hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží do vyššieho poschodia,
 • pripraviť si vrecia s pieskom na utesnenie nízko podložených dverí a okien,
 • pripraviť si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2 – 3 dni,
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie,
 • pripraviť sa na evakuáciu osôb a zvierat,
 • pripraviť si evakuačnú batožinu,
 • upevniť veci, ktoré by mohla odniesť voda.

 
Zásady správania sa v období povodní a záplav. 

 • Opustíte ohrozený priestor,
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania,
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru, rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisie,
 • v prípade časovej tiesni sa okamžite presuňte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou,
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy. 

 
 
Zásady správania sa po povodniach a záplavách. 

 • Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť, ) rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody,
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika,
 • informujte sa o miestach humánnej pomoci,
 • kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.