Obsah

Evakuácia obyvateľstva

Evakuácia obyvateľstva ( Čo robiť pri evakuácii? )

Evakuácia je odsun ohrozených osôb , zvierat, prípade vecí z ohrozeného územia. Vyhlasuje sa až po vyhlásení mimoriadnej situácie. Vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia osôb na ohrozenom území krátkodobo, s možným návratom osôb do 72 hodín. Dlhodobo, s možným návratom po 72 hodinách.
 

Aké nevyhnutné opatrenia je treba urobiť pred evakuáciou?

 • Uhasiť otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach a iných spaľovacích zariadeniach.
 • Vypnúť kúrenie.
 • Uzatvoriť hlavný prívod vody, plynu, elektrinu nevypínať.
 • Odpojiť anténne zvody.
 • Vypnúť elektrické spotrebiče (mimo chladničiek a mrazničiek).
 • Pripraviť si evakuačnú batožinu, uzamknúť byt a urýchlene sa dostaviť na určené miesto evakuácie.
 • Presvedčiť sa, či susedia vedia o vzniknutej situácií a o evakuácii.
 • Ak môžete sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas ap., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
 • Pomôcť imobilným obyvateľom a upozorniť na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu.
 • Dodržiavať pokyny pracovníkov zabezpečujúcich evakuáciu!

 
Evakuačná batožina :
 
Hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť:
 
u dospelých osôb -  50 kg na jednu osobu,
u detí -  25 kg na jednu osobu.
 
Odporúčaná evakuačná batožina :

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny a vodu, čaj na 2 - 3 dni,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
 • prikrývku, spací vak,
 • vreckovú lampu, sviečku, zápalky
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť, 
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.