Obsah

Výšivky v našich kostoloch

.

Zručnosť Čatajských žien je zhmotnená v oltárnych rúchach, ktoré sú výzdobou  v obidvoch kostoloch v Čataji.