Obsah

Mgr. Veronika Motešická

Poslanecký obvod :
Športová ulica (súpisné čísla 281 – 329)
Farská  ulica  (súpisné čísla 331, 332, 351, 353, 356, 357)

vCard

Úloha v org. štruktúre