Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Demovičová MáriaObecný úrad Čataj - Sekretariát, podateľňa, matrika,dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie podpisov a listín, archív

Telefón: 0336450107

E-mail: sekretariat@cataj.sk