Obsah

Kontakty

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad Čataj

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaÚloha v org. štruktúreKontaktné spojenie
Demovič MichalKomisia školstva a mládeže - predseda
Zastupiteľstvo - poslanec
Demovičová MáriaObecný úrad Čataj - sekretariát, podateľňa, matrika, prideľovanie súpisného čísla, evidencia obyvateľstva, evidencia cintorína, osvedčovanie podpisov a listín, archív, civilná ochrana

Telefón: 0336450107

E-mail: sekretariat@cataj.sk