Obsah

Aktuálne faktúry :

http://cataj.samospravaonline.sk/

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.03.2022

Zámenná zmluva na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam

OcU /2022

3 000,00 EUR tri tisíc

Peter Farkaš, Ingrid Farkašová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.03.2022

Rámcová dohoda o poskytovaní služieb

OcÚ-158/2022/AS14

.

AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

22.03.2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu

OcÚ140/2022/YC

Neuvedené

T-MAPY s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

14.03.2022

Licenčná zmluva

OcÚ109/2022/YB2

325,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

TENDERnet s.r.o

09.03.2022

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-18-03-2022-SK

690,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

09.03.2022

Zmluva o spracovaní osobných údajov

ZS-18-03-2022-SK

nula

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2022

Zmluva i prepojení www stránok na Centrálny regidter

CRZ-277-02-2022-SK

390,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Galileo Corporation s.r.o.

28.02.2022

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

OcU- /22/

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

28.02.2022

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

OcU- /22/

40,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a. s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

14.01.2022

Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku

.

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

OZ Pomoc psíkom

03.01.2022

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 2021/09/02 zo dňa 24.

0,00 EUR

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

06.12.2021

Zmluva o pripojení

331300109

8,50 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

GOLEMTECH GA s. r. o.

28.09.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní

Dohoda

Neuvedené

Slovak Lines, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

24.09.2021

Zmluva o dielo

ZoD 2021/09/02

33 514,78 EUR Tridsaťtritisíspäťstoštrnásť eur/ 78 centov

CS, s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

23.09.2021

Dodatok č.1 k Zmluve

Dodatok č.1 k Zmluve č.Z11242015190

Neuvedené

ENVI-PAK, a.s.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.09.2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

Zmluva o spolupráci č.1/2021

3 000,00 EUR

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Mikroregión 11 PLUS, z.z.p.o.

12.08.2021

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní

Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstará

Neuvedené

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

Obec Bernolákovo

09.06.2021

Zámenná zmluva na prevod vlastníckého práva k nehnutreľnostiam

Zámenná zmluva

Neuvedené

AZIREAL s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

27.05.2021

Mandatna zmluva

Mandátna zmluva

Neuvedené

LEGAL TENDER s. r. o.

obec

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Peter Glasa, Michaela Glasová

4 063,00 EUR

Peter Glasa, Michaela Glasová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

21.05.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva - Andrea Maszayová

1 017,00 EUR

Andrea Maszayová

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

13.04.2021

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

OcÚ-130/2021/LB1

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

PROF& Partners s.r.o.

13.04.2021

Zmluva o dielo

OcU-112-2021-AS4

12 753,14 EUR Dvanásťtisícsedemstopäťdesiattri eur/14/100

INEX-Hausgarden s.r.o.

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

43,83 EUR

Natália Turanská

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

16.03.2021

Nájomná zmluva - ihrisko

MA4-1011-2021

683,80 EUR

Marta Bučková

Obec Čataj, Obecný úrad Čataj

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: