Obsah

Vydávanie rybárskych lístka

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107


K vybaveniu potrebujete:

doklad o veku dieťaťa, ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, ktorému sa vystavuje rybársky lístok zadarmo

doklady o oslobodení od poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.


Poplatok:

  1,50 € - týždenný lístok

  3,00 € - mesačný lístok

  7,00 € - ročný lístok

17,00 € - trojročný lístok


Zákonná úprava:
Rybárske lístky sa vydávajú v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položka 38.