Obsah

Vydanie duplikátu matričného dokladu - rodného, sobášneho alebo úmrtného listu

Zamestnanec, ktorý v súčasnosti vybavuje danú činnosť : 
Mária Demovičová, tel. 033/6450 107


Do pôsobnosti matričného úradu obce Čataj patria obce:

1. Čataj - matričné udalosti po 1.1.1950
2. Igram  - matričné udalosti po 1.1.1997

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz, cestovný pas

 

Poplatok: 5,00 € za jeden matričný doklad

Lehota na vybavenie: na počkanie

Upozornenie:   Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v zákone, o vydanie matričných dokladov pred 1.10.1895 je potrebné požiadať Štátny archív MV SR v Modre. 

Zákonná úprava: § 18 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách  v znení neskorších predpisov

Tlačivo na stiahnutie: