Obsah

Ohrozenie zemetrasením

Čo  robiť pri zemetrasení?
Ak ste vo vnútri objektu:

  • V prvom rade je potrebné čo najskôr budovu a dostať sa na otvorené priestranstvo.
  • Pri úniku z budovy nepoužívať  výťahy ani schody.
  • Ak sa Vám nepodarí opustiť miestnosť, treba sa ukryť pod najsilnejšiu konštrukciu budovy.
  • Ak nie je nablízku stôl ani pult, pod ktoré sa možno ukryť, rukami si treba zakryť tvár a hlavu  a prikrčiť sa v rohu miestnosti.
  • Nepribližovať sa ku sklu, oknám, vonkajším dverám a stenám, krbom a vysokému nábytku.
  • Nestáť pod lustrami a inými ťažkými závesnými predmetmi, ktoré by mohli spadnúť.
  • Ak ste spali, po zobudení sa rýchlo zorientujte a snažte sa nájsť čo najbezpečnejšie miesto. 

 

Ak ste na otvorenom priestranstve :

  • Ak je to možné nepribližujte sa k budovám, stĺpom elektrického a telefónneho vedenia, voľne zveseným káblom, stromom, vetvám a čomukoľvek, čo by mohlo následkom otrasov spadnúť.
  • V prípade vážnejšieho poškodenia budovy nepokúšajte sa vojsť do vnútra, pokiaľ to nie je povolené od oprávnených subjektov.