Obsah

Obecný úrad Čataj

IČO:
00304719
DIČ:
2020682862
Kód obce:
507865

Kontaktné spojenie

Telefón: 033/6450107
Fax: 033/6450107

Bankové spojenie

7527112/0200, IBAN: SK7202000000000007527112

Podriadené organizácie

Podriadené organizačnej zložke