Obsah

VZN-Všeob. záväzné nariad.

Voľby

VZN-10-2014 o vylepovaní plagátov

Všeobecné záväzné nariadenie č.10 obce Čataj o vylepovaní volebných plagátov

vzn-10-2014.pdf

Označovanie ulíc

VZN-11-2014 o určení názvov ulíc

Všeobecné záväzné nariadenie č.11/2014 o určení názvov ulíc v obci Čataj

vzn-11-2014.pdf

Sociálne služby - Opatr. služba

VZN-17-2015 o poskytovaní sociálnych služieb v obci Čataj

vzn-17-2015 o poskytovani socialnych sluzieb v obci cataj.doc

VZN 5/2008 o opatrovateľskej službe

vzn 5-2008 o opatrovateskej slube.pdf

VZN č. 6/2004 o poskytovaní opatrovateľskej služby a stravovania

vzn-6-2004-o-poskytovani-opatrov-sluzby-a-stravovania.doc

Sociálne služby - Prísp. na stravu

VZN č. 28/2017 - Príspevok na stravu

VZN č. 28/2017 o poskytovaní príspevku na stravu

vzn-28-2017_o _poskytovani_prispevku_na_stravu.doc

Dotácie obce

VZN č. 5/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce.

vzn-5-2012-na-poskytovanie-dotacii-z-rozpoctu-obce (1).doc

VZN č. 2/2007 o poskytnutí transferu z rozpočtu obce.

vzn-7-2013-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky-sluzieb (1).doc

Podnikateľská činnosť a VP

VZN-19-2015 o verejnom poriadku

vzn-19-2015 o verejnom poriadnku.docx

VZN č. 7/2013 o pravidlách času v obchode a času prevádzky služieb

vzn-7-2013-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode.doc

VZN č. 1/2012 o prevádzkach v obci Čataj

vzn-1-2012-o-prevadzkach-v-obci-cataj.doc

VZN č. 4/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

vzn-4-2005-o-pravidlach-casu-predaja-v-obchode.pdf

VZN č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

vzn-178-1998-o-pod-predaja-ambulantny-predaj.doc

Škola

VZN-25-2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠkJ

vzn-25-2016-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms-a-skj.docx

VZN-18-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠkJ.

vzn-18-2015-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms-a-skj.docx

VZN č. 12/2014 o určení výšky dotácie naprevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia.

vzn-12-2014-o-urceni-vysky-dotacie-na-prevadzku-a-mzdy-na-dieta-ms-a-skj.docx

Dodatok č.1/2013 VZN č. 2/2012 z 23.08.2012

vzn-dodatok-1-2013-vzn-2-2013-z-23-08-2012.doc

VZN č. 4/2012 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ, ŠK a ŠJ.

vzn -4-2012-na-urcenie-vysky-dotacie-na-dieta-v-ms-sk-a-sj.doc

VZN č. 2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ, ŠK a ŠJ.

vzn-2-2012-o-vyske-prispevku-na-ciast-uhradu-nakladov-v-ms-sk-a-sj.doc

VZN č. 2/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa do MŠ a ŠK.

vzn-2-2011-na-urcenie-vysky-dotacie-na-dieta-v-ms-sk-a-sj.doc

Stránka